Skládka inertného odpadu
Kozárovce

F PARTNER, a.s.

Skládka inertného odpadu Kozárovce

Skládka inertného odpadu v Kozárovciach sa nachádza  v priestore starého miestneho kameňolomu, kde sa vykonávala ťažba andezitu. Lokalita kameňolomu je v okrajovej časti extravilánu obce Kozárovce, v tesnej blízkosti železničnej trati Kozárovce – Zlaté Moravce, s ktorou súbežne prechádza aj štátna cesta po pravej strane rieky Hron.

Kde nás nájdete...

Viac informácií nájdete na stránke kontakty.

Podrobné informácie o cenách a druhoch odpadu nájdete v časti cenník.